Политика за поверителност

ЛИЧНИ ДАННИ

За лични данни се считат такива, които несъмнено могат да определят човек, т.е. да идентифицират самоличността му (например име и фамилия, адрес, ЕГН, идентификационен номер, номер на паспорт, номер на банкова карта и др.), както и всякакви други данни , чието неразрешено използване може да причини материални и морални щети на това лице. За обработка на лични данни се счита всеки акт или съвкупност от действия, извършени върху лични данни като събиране, съхраняване, организиране, актуализиране, адаптиране, извличане, инспектиране, разкриване, предаване (или по друг начин предоставяне) блокиране, изтриване или унищожаване и осъществяване на логически, математически и други операции с тези данни.

ELC (English Language Centre) събира следните данни за извършване на редовни бизнес операции:

ELC събира данни по следните начини:

ELC опазва поверителността на всяко лице, чиито данни се събират по който и да е от начините, споменати по-горе, и събраните лични данни се обработват съвестно. Всички събрани данни се съхраняват и се предоставят само на служители, по необходимост за изпълнение на бизнес задълженията. Всички служители и бизнес партньори на ELC отговарят за спазването на политиката за поверителност. ELC не може да използва събраните данни или да ги предоставя на трети лица без съгласието на клиента, освен ако специален закон не позволява това или е необходимо за изпълнение на договорните задължения.

БЕЗОПАСНОСТ НА СЪХРАНЯВАНИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Личните данни могат да се съхраняват в:

Данните във физическа форма се съхраняват на специално проектирани места с ограничен достъп и са достъпни само за оторизирани лица с цел защита на данните. Електронните данни се съхраняват в специална информационна система за съхранение и обработка на данни в съответствие с бизнес дейностите на ELC. Достъпът до данни от страна на служителите на ELC е ограничен до лицата, чиито данни се изискват за извършване на редовна бизнес дейност.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ELC придава голямо значение на защитата на събраните лични данни и предприема всички възможни стъпки, за да защити данните от неразрешен достъп или използване от неразрешени лица. Всички служители на ELC са длъжни да зачитат принципите за защита на личните данни, да предприемат подходящо обучение за събиране, обработка и защита на личните данни и да подпишат писмена декларация за задължението да пазят лични данни.

Всички мерки, които ELC предприема за целите на защитата на личните данни, са хармонизирани с:

ПРАВО НА ДОСТЪП ДО ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Всяко лице има право да поиска от упълномощено лице на ELC, да получи достъп до личната си информация и да допълва, модифицира, изтрива и т.н. При установяване на неверни лични данни, ELC може да актуализира данните по искане на потребителя.

В случай че дадено лице поиска прекратяване на обработката или заличаването на личните си данни, то може да уведоми служителите на ELC по следните начини:

В случай на такова искане, ELC ще изтрие от записите си номерата за контакт на телефон и мобилен телефон, имейл адрес. Всички други данни са необходими за изпълнение на бизнес задълженията (например: издаване на копие от удостоверението по искане на потребителя, издаване на удостоверения за завършване на курса и т.н.) и в определени случаи те трябва да се съхраняват в архивите за спазване на законови задължения. Оставащата лична информация ще бъде съхранявана изключително за посочените цели.

НАРУШАВАНЕ НА ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Всяко лице, което вярва, че едно от правата, гарантирани от Закона за защита на личните данни е било нарушено, има право да подаде искане за установяване на нарушение на правата си до Агенцията за защита на личните данни.

В случай на евентуално нарушение на поверителността на данните от системата ни, или някой от нашите партньори, ELC ще информира за инцидента всички заинтересовани лица и компетентни органи в рамките на 72 часа след установяване на нарушението, както и ако е очевидно от нарушението, кои са изложените на опасност данни, от които може да се определи самоличността на собственика.

КОМУНИКАЦИЯ ИЗВЪРШВАНА ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННА ПОЩА (имейл)

ELC използва събрани имейл адреси като редовна форма на комуникация с клиентите и учениците си. Комуникацията чрез електронна поща се осъществява чрез Simple Main Transfer Protocol (SMTP). Нашите SMTP сървъри са защитени с TLS (понякога наричан SSL), което гарантира, че съдържанието на електронната поща е шифровано чрез SHA-2, 256-битова криптография, преди да бъде изпратена през Интернет. ELC се ангажира с това, че електронните съобщения няма да бъдат прехвърляни на трети лица, освен в случаите, когато закона го изисква или е необходимо за изпълнение на договорни задължения.

Всички комуникации чрез електронна поща, които служат за целите на обичайната дейност (комуникация, свързана с курсовeте, комуникация за финансови задължения, информация за съществени промени и актуализации, генериране на потребителски акаунти за достъп до информационни системи на Amber и др.), се считат за необходими за осъществяване на дейността на ELC.

ELC може да използва събрани имейл адреси за промоционални цели като изпращане на бюлетини, изпращане на уведомления за нови услуги и продукти, изпращане на информация за събития и промоции и др. ELC се ангажира да използва имейл адрес за комуникация с рекламна цел само в случаите, когато дадено лице изрично е дало разрешение за този начин на използване на имейл адреса.

МОНИТОРИНГ НА ПОСЕЩЕНИЕТО НА УЕБСАЙТА

Както повечето уебсайтове, www.elc.bg използва инструменти за анализ на поведението на Google Analytics (GA) и Facebook Pixel на нашия уеб сайт. Събраните данни се използват за определяне на тенденциите и интересите на посетителите и за по-доброто разбиране на изискванията на нашите клиенти. Въпреки че те записват данни като географско местоположение, устройство, интернет браузър и операционна система, никои от тези данни не може да ви идентифицира лично. Тези услуги също записват IP адреса на компютър, който може да се използва за лична идентификация, но ELC няма достъп до тези данни.

За да направим нашия сайт по-функционален и удобен, използваме така наречените „бисквитки“. Те служат за оптимизиране на работата на сайта и подобряване на преживяването на посетителите. Повече подробности за тях можете да намерите в Ръководството за програмисти на Google. Чрез посещението и използването на уебсайта www.elc.bg всеки посетител се съгласява с използването на „бисквитки“, които могат да бъдат блокирани. Деактивирането на „бисквитките“ в уеб браузъра ще спре проследяването на посещението ви в сайта. В този случай посетителите все още могат да сърфират в уеб сайта, но в този случай някои функции може да не бъдат налични.

За повече информация относно правилата за поверителност на платформата на Google Analytics можете да получите информация чрез следната връзка: https://policies.google.com/privacy?hl=bg

Ако искате да промените начина на работа с бисквитки на браузъра ви може да разгледате тези статии, за някои от най-разпространените браузъри:
Firefox
Chrome
IE

ПРОМЕНИ В ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ЗАЩИТА И ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Това изявление може да бъде изменяно периодично в съответствие със законодателната рамка и / или развитието на отрасъла. ELC не е задължен да уведомява лично всеки клиент за промени в тази декларация, но самото изявление ще бъде актуализирано на уебсайта www.elc.bg. Препоръчваме на всички клиенти периодично да проверяват посочения уебсайт, за да се информират за всички промени в Декларацията за защита и обработка на личните данни.