В компактни учебни групи с индивидуално внимание.

С висококвалифицирани британски преподаватели.

IH Sofia