IELTS от 27.02 - 20 астрономически часа

Курсoвете ще се провеждат онлайн или в централен офис Паренсов.

IELTS / CAE изпитна подготовка с Ник Грийн!