16 - 20 АВГУСТ: ЛЯТНО АНГЛИЙСКО УЧИЛИЩЕ ЗА ДЕЦА

16 - 20 АВГУСТ: ЛЯТНО АНГЛИЙСКО УЧИЛИЩЕ ЗА ДЕЦА

Следващата седмица на лятното ни английско училище ще бъде посветена на МУЗИКАТА!