10 неща, които да знаем, преди да запишем детето си на курс по английски език.

февруари 07, 2020

Кога да запишем детето на уроци по английски език? Какво е добре да знаем преди това? Как най-лесно да стане усвояването на езика и на каква възраст? Как да изберем подходящ преподавател за детето си и какъв е оптималният брой деца в една група?

Обикновено родителите си задават всички тези въпроси, опитвайки се да вземат решение как, кога и къде техният мъник да започне своето обучение по английски език.

Вижте съветите на нашите експерти от English Language Centre. 🙂

1. Не пропускайте входящия тест.
Вашето дете трябва да бъде записано в правилната група според възрастта и нивото на владеене на езика. В противен случай рискувате да изгубите ентусиазма му и да започне да посещава уроците с нежелание. Ето защо, тестът не бива да бъде пропускан, дори и при по-малките курсисти.
Обикновено тестът по английски е писмен и устен, специално подбран според възрастта на детето. Ако неговото ниво е по-високо от това на групата, детето ще изпитва затруднения и няма да се чувства комфортно по време на урока. Ако нивото е по-ниско, детето ви ще загуби инерция и стимул за работа и в даден момент може да започне да изостава от останалите.

2. Децата са различни и напредват с различно темпо.
Нека да започнем с това, че всички деца са различни. Чуждият език представлява сложна мрежа от знания и умения и не е възможно всички деца да напредват с еднакво темпо. Изучаването на езика не е линейна прогресия и някои ученици се нуждаят от повече повторения, отколкото други. Едни деца имат по-добра слухова памет, други – визуална, а трети – кинетична.
Ако едно дете премине към следващото ниво, без да е усвоило материала достатъчно добре, твърде вероятно е то да има големи пропуски в усвояване на езика. И ако тази тенденция се запази при няколко нива, имаме налице затвърдени пропуски, които в даден момент ще попречат на ученика да има добро ниво на владеене на английски език. Именно тук от съществено значение е ролята на преподавателя и това да съумее да обърне внимание на потребностите и спецификите на всяко дете и да осигури стабилен напредък.

3. Малките групи са за предпочитане.
Много родители се питат дали да запишат детето на индивидуални курсове по английски или на такива в група, както и каква да е групата. Практиката показва, че децата възприемат по-добре, когато се обучават в колектив, но групите не бива да са големи. Според нас, малката група позволява повече индивидуално внимание, коригиране на грешки в час, персонална работа с всяко дете и своевременна обратна връзка към родителите. Компактните групи са предпоставка за по-бърз напредък в изучаването на езика.

4. Изберете правилния преподавател.

При избора на езиков център, много родители поставят на първо място локацията и цената на курсовете. Разбира се, че тези фактори са важни, но ролята преподавателя е не по-малко съществена. Ако той притежава опит в работата с ученици на съответната възраст, има нужния подход и умее да предразполага децата да общуват и и да учат с желание, то това е най-правилният курс за детето ви. Връзката между ученик и учител е изключително важна при изучаването на чужд език. Ето защо, поинтересувайте се за опита, подхода и личностните качества на преподавателя още преди старта на курса.

5. Коя е най-подходящата възраст да запишем детето си на чужд език?
Практиката е доказала, че в ранна възраст децата усвояват езика по естествен начин и процесът се случва по-лесно. Именно затова, оптималната възраст за започване на езиков курс е 4-5 години. Тогава се натрупват базовите познания по езика, които помагат за по-лесното му последващо изучаване.

6. Кога по-малките деца започват да говорят на английски език?
Децата на възраст от около 4 години започват да изричат отделни думи в клас почти веднага след старта на обучението. Налага се те да бъдат повтаряни многократно, за да може децата да започнат да боравят естествено с тях. Обикновено при всеки урок се взема една основна езикова структура (например: „Аз мога“, или „Това е“, или „Аз имам“) и тя трябва да бъде повтаряна многократно у дома и в класната стая.
Използват се популярните фрази на класната стая – като например „Може ли химикал?“, или „Може ли да ми помогнете?“ още в самото начало, като децата бързо усвояват тези изречения и започват да ги изричат.
Използването на по-дълги фрази зависи от индивидуалните възможности на всяко дете. Важно за родителите е да знаят, че не всички деца изучават езика еднакво бързо, така, както не всички деца са еднакво добри по математика, например.

7. Кога децата започват да четат на чужд език?
При езиковото обучение на малки деца, преподавателите четат на висок глас в час. Интересни истории и стихчета с повторения са полезни за децата, защото това им дава възможност да участват активно в обучението. Децата на възраст от 5 – 6 години започват да изучават звуците, които са свързани с буквите в английският език, и да откриват как кратките думички са създадени от тези звуци. Това им позволява да четат части от разказ и да разберат останалата част благодарение на предшестващото познание на тази история, или от контекста на картинките. При подобряване на говоримия английски, децата подобряват и уменията си да разбират написани текстове.

8. Кога децата започват да пишат думички на английски език?
Децата започват да пишат едва когато натрупат достатъчно знания относно английските звуци и двигателните умения, необходими за изписването на буквите. В началото се упражняват само отделни букви, а в последствие кратки думи, състоящи се от съгласна – гласна – съгласна буква (така наречените CVC words – Consonant, Vowel, Consonant). Ето някои примерни английски думи: ‘cat’, ‘dog’, ‘mum’, или ‘dad’. Това може да се постигне и при деца под 7 години, които все още не посещават училище.
При деца в училищна възраст резултатите стават все по-добри, тъй като знанията, които натрупват при изучаване на техния роден език, подобряват способността им да пишат на английски език.
Друг важен фактор за прогреса в изучаването на езика е времето, което едно дете отделя за изучаване на матерния език, в сравнение с времето, посветено на чуждия език. Напредъкът в двата езика рядко може да бъде сравняван.

9. Трябва ли децата да имат домашни и какви да бъдат те?
Това зависи от възрастта и нивото на владеене на езика. Например – при децата, които не могат да четат и пишат, e добре да се дава задача, която включва развитие на говорните умения. Повторението на думи и изрази вкъщи е изключително важно и затова насърчаваме родителите да участват в домашната подготовка на децата.
По-големите ученици получават домашни, свързани с писане и упражнения от учебната тетрадка, в съответствие с темите, преподавани в клас. И тук повторението на новите думи и изрази е по-важно, отколкото обема на домашната работа.

10. Как родителите могат да подпомогнат прогреса на детето?
Със сигурност би било от огромна полза, ако родителят активно се интересува от това какво е научило детето, какви домашни има и какви затруднения среща по време на уроците по английски език. Добре е да се упражняват фразите и думите в домашна среда, като при по-малките деца това може да става под формата на игра.
Когато избирате курс и езикова школа, проверете дали се предлага възможност за дистанционно проследяване на прогреса на детето, на резултатите от домашни и тестове и т.н.

При нас в English Language Centre например, се работи с академичната онлайн платформа „Amber“, която дава пълна информация на родителите относно обучението на детето, присъствия и отсъствия, тестове, оценки, домашна работа и др.

Статията е подгответна в партньорство с онлайн списание Родител (Roditel.bg).

Езиково училище English Language Centre
Адрес: ул. Брегалница 43 (до Мол София)
За контакт: 0896 893 101; 0892 414 994
info@elc.bg

Английски за Деца: Февруари – Май 2020г.ELC БЕЗ АДМИНИСТРАЦИЯ В ЧЕТВЪРТЪК И ПЕТЪК