Фразеологични изрази

януари 18, 2016

Как да наваксвате с фразеологичните глаголи в бизнес английския и защо те са важни за добрата бизнес комуникация?

Връзките с хора, с които имате положителни професионални отношения, са от изключително значение в бизнеса.

Те са не по-малко важни и за сферите, в които се говори на бизнес английски, но този текст се фокусира върху различен аспект на бизнес комуникацията, а именно фразеологичните изрази.

Използването на английски език в бизнеса може да бъде много лесно. В бизнес английския можете да използвате най-прости думи и в същото време да общувате много ефективно. Понякога обаче дори и тези прости думи могат да бъдат объркващи, когато се смесват с други думи.

Когато поставите глаголи заедно с други думи, например, с предлози, те имат свойството да се превръщат в изцяло нов глагол със смисъл, напълно различен от оригиналния смисъл на глагола сам по себе си.

Фразеологичните глаголи от думата  „look“ са добър пример за това как смисъла на глагола във фраза може да бъде напълно различен от този на оригиналния глагол сам по себе си.

Глаголът „lookчесто се използва в бизнес среда и може да носи както основното си значение на „изглежда“ или „гледа“, така и смисъла на „да проверя“ (to look up), “да проуча“ (to look into), „да изисквам“ (to look after) и десетки други, като това е само малка част от множеството значения на един единствен глагол.

Съвети при използването на фразеологични глаголи

Едно от основните умения, което показва, че владеете английски език е познаването на фразеологичните глаголи. Смисълът на фразеологичните глаголи може да бъде или да не бъде същия като този на основния глагол.

Добра идея е да се мисли за всеки фразеологичен глагол като напълно различен глагол от основния глагол. Използвайки примера по-горе, можете да мислите за „поглеждам“, „разглеждам“ и „грижа се“ като за три напълно различни глагола.

Хубавата страна на фразеологичните глаголи е, че понякога те пасват идеално именно на думата, която ви трябва в едно изречение. Те ще ви предоставят повече начини да изразите себе си. Например, думата „проучи“ е по-обща и по-неформална от думи като „научни изследвания“ и „разследва“ и можете да я използвате в по-случайни ситуации. Тя може да се използва в много повече различни контексти, отколкото нейни синоними и това прави фразеологичните глаголи полезни и лесни за използване.

Друг добър пример за това как фразеологичните глаголи могат да ви помогнат в бизнес английския е разликата между „да погледна“ „look“ бумащината и „да прегледам“ „look through“ бумащината. И двата фразеологични глагола предполагат, че преглеждате документи, но по различен начин и с различен приоритет.

Докато едното означава да попрегледате бумащината, първият глагол по-скоро предполага, че сте изчели документите с всички подробности. Глаголът „look though“ е много по-лек, и означава, че документите не са изчетени внимателно а по-скоро сте минали с птичи поглед през тях.

Различни видове фразеологични глаголи

Фразеологичните глаголи се делят по два основни признака. Единият признак се основава на това дали глаголът се нуждае от обект или не. Според граматичните правила това са преходни глаголи (такива, които се нуждаят от обект) и непреходни глаголи (такива, които се нуждаят от обект).

Пример за фразеологичен глагол, който се нуждае от обект е „очаквам с нетърпение да“, “to look forward to”. Без да има обект, този глагол не носи завършен смисъл.

Пример за непреходен фразеологичен глагол, който не се нуждае от един обект е „да напреднат“ или “get ahead”. Това означава да се придвижа или да постигнa напредък. Това е често срещан фразеологичен глагол в бизнеса.

Другият начин, по който фразеологичните глаголи могат да бъдат разделени, е дали частите им могат да бъдат отделени или са неразделни. Когато фразеологичните глаголи могат да бъдат разделени, обектът може да отиде между главната и второстепенната част на глагола. Неразделимите фразеологични глаголи не могат да съдържат нищо между съставните си части. Пример за неразделим глагол е „да се натъкна на“ или още „came across”.

Доказано фразеологичните глаголи са един от най-трудните за усвояване аспекти на английския език, но те са основна и причина той да е смятан за изключително гъвкав и удачен за употреба в бизнес среда. Най-добрият начин да подобрите познанията си е като се запишете на курсове по английски език. София предлага групи, които предполагат контекстуални методи на обучение. Така много по-лесно ще можете да различите нюансите в значенията на отделните глаголи. Друга възможност е да потърсите помощта на специалисти под формата на индивидуални уроци по английски език. София е град, в който можете лесно да намерите и този тип услуги.

Източник:

http://www.fluentu.com/english/business/blog/business-english-phrasal-verbs/

 

Защо е важно да говорим в часовете по чужд език?Бизнес английски с English Language Centre