Преподавателски стратегии за работа с деца с хиперактивно поведение

февруари 01, 2016

Статиите по-долу очертават предложения и стратегии, които да бъдат прилагани при работа с ученици, които имат разстройство или дефицит на вниманието и способността за концентрация. Ефективното преподаване в класната стая изисква специализирани познания, солидна подготовка по управление на поведението на тези деца, подготвени специалисти, както и механизми за повишаване на осведомеността на медицинския е педагогически персонал относно нови открития и теории по темата. Средствата, изброени по-долу ще ви помогнат при работата с ученици с дефицит на вниманието, за подобряването на тяхното общо състояние и интеграция в класната стая, и за успешното общуване със семейството на детето.

Как да помогнем на хиперактивните деца в процеса на обучение?

Трябва да бъде идентифицирана ролята на учителя. Учителите играят ключова роля в класната  стая и при формирането на учениците, които имат проблем с концентрацията и вниманието. Първата стъпка при идентифицирането е ясно  да се дефинира за какво нарушение на вниманието става въпрос. Разбирането е главната цел на образователната институция при работата с такива деца.

Има си причини, поради които от училищата се изисква да имат квалифицирани специалисти, като медицинският персонал често служи за идентифицирането на ученици със синдром на дефицит на вниманието.

Събиране на полезна и образователна информация относно хиперактивните деца

Следват някои предложения за това как да намерите полезна информация за идентифициране на учениците с ADD / ADHD.

Работата с такива ученици е екипно усилие. Необходимо е съветите и предложенията за работа с тези деца да бъдат изработени като съвместно направени предложения. Следва група от специалисти да извърши оценка на данните, както и да изгради система за оценяване на тези ученици.

Какви са формалните методи за това да преценим какъв тип разстройство на вниманието има ученикът?

Тази статия дава накратко официални насоки за оценка, когато се работи с един ученик, който има подобни разстроства. Важно е диагностиката да бъде направена на базата на мултидисциплинарния подход. От съществено значение е всички компоненти на образователния процес да бъдат взети предвид, тъй като е възможно детето да проявява проблеми с концентрацията само по дадени дисциплини. Ако случаят е такъв, трудно можем да говорим за общ дефицит на вниманието.

Образователна оценка

Образователната оценка, още позната като психообразователна оценка, ще предостави профил със силните и слабите страни на образователните потенции на детето. Какъв тип задачи и материал то би възприело лесно и къде може да се очакват затруднения. Когато се прави такава оценка, важно е да се има предвид, че липсата на концентрация и хиперактивността на детето ще се отразяват на самия процес, както и доколко изпитващия е специалист подготвен конкретно за този тип състояния.

Оценките в училище не винаги могат да бъдат показател за това дали едно дете има проблеми с концентрацията или не. При всички положения обаче, ако говорим за сериозен дефицит на вниманието и изострена хиперактивност, стандартните оценителни системи няма да представляват ясно отражение на наученото от детето.

Как да преподаваме на хиперактивни деца?

Ключов фактор е планирането. Поставете си ясни цели какво и за колко време трябва да бъде усвоено и подобрено. Разпространете статия между учителите относно това какви са нуждите на тези деца и кои са възможните подходи . Изградете план, който да цели да адаптира тези деца, като повишава вниманието им с всеки изминал ден. Направете така, че взаимодействието с децата в групата да има градивен ефект върху фокуса на детето. Moже да установите, че децата с проблеми с концентрацията имат повече полза от определени промени в типа преподаване. Добре е да променяте често стила на подаване на информацията както и вида упражнения и преподаване, така че децата да не могат да бъдат санкционирани за това, че не възприемат мигновено материала.

Как да повишим вниманието на хиперактивните деца?

Често разпространена е представата, че за да се задържи вниманието на тези деца е необходимо преподаването да бъде установено изцяло на базата на игри и интерактивни методи. Това обаче е трудно реализуемо, без до известна степен да се отрази на останалите участници в образователния процес. Всъщност игорвият характер на занятията по никакъв начин не гарантира вниманието на тези деца. Реално погледнато една игра може да бъде точно толкова монотонна и статична за детето, колкото и стандартните инструктивни методи. Ако един педагог знае как да работи с хиперактивни деца, той няма да допусне това.

Хиперактивните състояния са особено съществен фактор при изучаването на чужди езици. Специалисти съветват особено в началото на обучението детето да работи с учители, които има ако не тясна квалификация за това, то поне опит в работата с такива деца. За този вид курсове по английски за деца цените варират в зависимост от това дали занятията са индивидуални или не. Има школи, които залагат повече на индивидуално обучение, както и такива, които смятат, че по-градивни са курсовете от по няколко деца. При варианта с индивидуални уроци по английски език София предлага достатъчен набор от преподаватели, специлизирали се да работят с ученици, които има разстройства на уменията за концентрацията и вниманието.

Източник:

https://www.teachervision.com/add-and-adhd/resource/10503.html

 

Подготовка за устен езиков изпитПо-лесен ли е английският от други езици?