По-лесен ли е английският от други езици?

февруари 10, 2016

В статията „Английският – неизбежният език“, която се появява в последния брой на американското списание към American Enterprise Institute, дава малко по-различен ракурс, относно социалните и политическите функции, които английският има в съвременния глобализиран свят.

Статията описва как английският се превръща в глобален език на работното място, включително и някои любопитни факти, като например, защо английският е единственият език, използван за контрол на въздушното движение.

Друга престижна френска медиа наскоро публикува теория на английски, а след това и на френски, за това, че влиянието и значението на английския език далеч не замират през последните години, а напротив, засилват се.

За шейсет процента от всички ученици, които учат чужд език в световен мащаб днес това е английският език.

Друг известен американски изследовател пък проведе изследване, което цели сравняването на английския с останалите езици. Изненадващото е, че английският език се оказва доста по-различен от другите езици в границите на Европа.

В исторически план английският език е един от най-изявено германските езици, но поради своята странна еволюция, днес той няма нищо общо с другите езици от тази група като немски, холандски, норвежки, шведски, датски и т.н. И макар и да има известно лексикално припокриване на френски, двете граматики са много различни. Наистина английската граматика не прилича на тази на никой друг език в света.

Ключовият въпрос, разглеждан от учените, е доколко английският е  по-лесен за научаване от други европейски езици, или е по-труден? Сравнението е направено по няколко различни показатели. Най-общо следните компоненти правят английския толкова по-лесен за научаване:

  • Спержение на глаголите: В английския то е изключително лесно. Типичен френски глагол има повече от петдесет окончания, които трябва да се научат. Обикновеният английски глагол има едва четири.
  • Неправилни глаголи: В този аспект е дори по-лесен. По-малко от една страница отнема, за да се изброят всички неправилни форми на всички неправилни глаголи в английския. За сравнение тези глаголи са около шестнайсет страници в испанския език. Освен това всички неправилни глаголи в английския, освен „да бъда“ и „да съм“ са неправилни по сходен начин.
  • Съществително и прилагателни форми: Още един съществен аспект, който прави английския по-лесен. За разлика от повечето други европейски езици, съществителните не са разделени на мъжки, женски или среден род. Освен това не е необходимо да се съгласуват прилагателните, за да съответстват на пола на съществителното, нито пък се променят, ако съществителното е в множествено число.
  • Това, което говорим, сравнено с това, което пишем: Някои езици, включително френския, немския и гръцкия, са твърде различни в своите официални писмени и ежедневни речеви форми. Английският не спада към групата на тези езици.
  • Правопис и произношение: Това е едно отношение, в което английският е по-труден. Има много повече различни гласни от испанския, например, който има едва пет. Английският е силно зависим от диалектите и има най-малко дванадесет. В английския не се използват ударения и други маркери, които много други езици използват за диференциране как трябва да се произнасят буквите. Също така, когато една дума е заета от друг език на английски език, исторически англоговорящите са я модифицирали, далеч от чуждото произношение до нова версия, но пък са запазили правописа на оригинала.
  • Лексика: Още един аспект, който е по-труден. Според учените средностатистическият англоговорящ има ежедневна лексика, която включва два пъти повече думи, отколкото речника на средностатистическия носител на други европейски езици като френски или немски. Английският включва повече синоними с едва доловимо различни значения един от друг.

Смята се също така, че големият речников запас на английския език е една от причините за широкото му приемане (отвъд очевидните исторически причини). Огромното лексикално разнообразие на езика го превръща във великолепно уръдие за  литературен и научен език. Може да изрази фини и прецизни нюанси далеч по-лесно, отколкото на други езици, което също така прави английския по-ефективен. Английската версия на един дълъг текст е винаги значително по-кратка от версиите на други езици.

Окончателното заключение на изследователите е, че е по-лесно да се научат основите на английския език от тези на много други езици, но пък че е точно толкова трудно да бъде овладян напълно, както всеки друг език.

Това е и причината в световен мащаб много хора да говорят езика на едно минимално разбираемо ниво, но не и да са способни да боравят с него пълноценно и ефективно. Именно поради тази причина от изключително значение е IELTS подготовката. София предлага редица курсове, специализирани за добиване на различни сертификати. Сертифицирането на езиковите ни умения става все по-важен елемент, тъй като голяма част от населението на планетата вече борави с английски език, но много малка част го прави ефективно. Между груповите и индивидуалните уроци по английски цените не се различават толкова много и потребителите имат възможността да изберат варианта, който предпочитат, свободно.

Източник:

http://amideast.org/blogs/english4success/august-22-2011-1621/english-easier-other-languages

Преподавателски стратегии за работа с деца с хиперактивно поведениеШестте най-важни езика за успешен международен бизнес