Последни места в групите по Общ/Бизнес английски

януари 19, 2022

Нова година, нови знания!

Поставете свеж старт на годината с курс по Общ или Бизнес английски в English Language Centre.

На изключително достъпна цена с включени оригинален учебник, материали и сертификат.

– Само в неделя – от 23 януари, 2022г.
– Онлайн – от удобството на вашия дом.

ПОСЛЕДНИ МЕСТА В ГРУПИТЕ!!!

– Общ английски – нива от А1.А до С1.А.
– Бизнес английски – ниво В2В.
– С български квалифицирани преподаватели.

👉 Подробен график и цени.

Езиковият курс е с продължителност 52 учебни часа, като за удобство на работещите хора занятията се провеждат само веднъж седмично.

➡ Ако не сте сигурни на какво ниво владеете езика, моля ползвайте онлайн теста за прецизно определяне ниво.

Очакваме ви!

М: 0896 893 101
М: 0892 414 994
www.elc.bg

Нова година, нови знания с English Language Centre!New Year, New Me – Английски с Чужденци в IH Sofia