Най-добрите курсове за чуждоезиково обучение

октомври 16, 2015

Въпросът кой вид езикови курсове са най-ефективни при усвояването на един чужд език е често задаван. Обикновено заедно с него изникват и противоречиви мнения, предположения, недостоверни източници, анекдоти и други. Отговорът на този въпрос често е подвеждащ, тъй като трудно може да се идентифицира един универсален формат на езикови курсове, който да е добър, за всеки.

В този текст ще се опитаме да ви помогнем да се ориентирате сред източниците и критериите за тяхната достоверност, за да можете сами да подберете най-удачния за вас курс. Препоръките са изготвени на базата на въпроси, зададени на фокус група от петдесет души.

Кой е най-същественият критерий при подбора на подходящ езиков курс?

Преди всичко трябва да си зададете правилния въпрос. Когато се запитате кои са най-добрите езикови курсове, за които сте чували, имайте предвид, че често първото име, което ви дойде наум, може и да не е вашият оптимален вариант.

Винаги задавайте този въпрос на подходящия човек. Някой, който току що е започнал първият езиков курс в живота си, може би няма да бъде в състояние да ви даде достоверен отговор. Важно е да разговаряте с хора, които са минали поне през няколко различни курса и ще могат в детайли да опишат защо един курс е по-забавен от друг, след колко време са започнали да усещат прогрес, доколко могат да употребяват езика уместно в различни контексти. Взимайте предвид и това как този човек възнамерява да използва езика в последствие. Критериите на един човек , който ще използва английски в корпоративна среда, са съвсем различни от тези на човек, който възнамерява да учи в чужбина.

Известен е фактът, че методът „от уста на уста“ е най-ефективният маркетингов подход и това не е изключение при езиковите курсове. Все пак не приемайте на 100% това, което ви съветват приятели и познати.

Как да разграничите достоверните от недостоверните източници на информация

Когато става въпрос за допитване до хора, най-добре е да попитате какъв опит имат те в сферата на езиковото обучение. Питайте ги и доколко те вече са независими в езика, който са изучавали или все още изучават. Така ще знаете дали могат да имат неистина реална представа за наученото. По тези два критерия можете да определите какво са ви посъветвали неопитните или неуспешни курсисти, както и какво тези, при които резултатите са били оптимални.

Какво прави един курсист успешен?

Най-добрите съветници са хората, които са независими, говорейки чуждия език, който са учили, и са интегрирани в академична среда, в която се говори на съответния език. Добре е да попитате такива личности какво точно им е помогнало в процеса на обучение. Най-често посочваните отговори са:

  • Инвестирах много време и усилия, повече отколкото останалите в групата.
  • Имам вроден талант за изучаване на чужди езици и научих езика без особени трудности.
  • Живях в чужбина за определен период от време, като постоянно комуникирах с носители на езика.

Как учат най-успешните курсисти?

Безспорно въпросът, който най-много вълнува всички, е какви материали и източници използват хората, които се справят добре с изучаването на езици на курс. Най-често посочените отговори от фокус групата, която подбрахме бяха следните:

  • Интернет и уебсайтове. Тук се имат предвид специализираните сайтове за изучаване на чужди езици.
  • Учебници и помагала.
  • Телевизия, радио, четене на книги.

Фактически курсът се явява просто един начин да се теоретизира наученото от така наречените автентични материали, които са именно телевизия, книги и други медии, създадени на съответния език.

Кои са най-безполезните курсове?

За да си отговорим на въпроса, кои курсове са най-безполезни, решихме да изходим от типа материали, посочени от фокус групата. Не бяхме особено изненадани да установим, че това са именно курсовете, които имат доминиращо теоретично съдържание, които предполагат по-ниска степен на интерактивност. Онлайн приложения, при които от курсистите се очаква да поставят думи и изрази в различен контекст и да повтарят или отговарят на глас на въпроси, имат значително по-добри постижения от курсовете, базирани на традиционния учебник и помагало към него.

Със сигурност едно подобно изследване предполага и много допълнителни въпроси, които не бяха засегнати в текста. Това, което стана ясно от получените отговори обаче е, че макар и да няма еднозначен отговор на въпроса кой е идеалният курс, то поне има някои единни критерии, по които да подберем съответстващото на нашите лични нужди. В случай че търсите курсове по английски език за деца или дори корпоративни езикови обучения за своите колеги, не се колебайте да използвате посочените по-горе показатели.

Източник:

http://www.fluentin3months.com/best-course/

 

10 мита за мултилингвистичните децаЗАПОВЯДАЙТЕ НА НАШЕТО ХЕЛОУИН ПАРТИ, ПРАЗНУВАЙТЕ ЗАЕДНО С ELC!