Малко за особеностите в английския говор

май 20, 2014

Много хора, които са учили английски език в България, когато пристигнат във Великобритания, остават малко стресирани от начина, по който англичаните говорят. Оказва се, че им е трудно да разбират всичко. С времето се свиква с английските привички и говор, но какво е нужно да знаем в началото…

Англичаните са царе в сливането на думи. Когато разговарят по между си, те не изговарят по отделно всяка дума, а ги сливат. Така едно изречение с 15 думи може да има само 2 паузи. За новопристигнали това може да е наистина проблем, защото трудно ще схванат смисъла. Затова е добре човек да е нащрек за разговорния навик на англичаните.

Друга особеност е, че съществуват думи, които се изговарят почти по един и същ начин, но означават различни неща. Разликата може да е само в една буква. Примери –

 • Deep , dip
 • Tree , three
 • Ship , sheep
 • Cheap , chip
 • Horse , worse
 • Cover , clover

Това е така, защото в английския език има звуци, които не съществуват в българския език. Най-добре се потвърждава това със звука Ө – това е меко изговаряне на Д, като езика е между горните и долните зъби. Другият особен звук е “блеещо Е“ (ǣ), което също е непознато в нашия език.

Не трябва да се забравят и думите, при които съгласната в края не се изговаря. Примери –

 • Bar
 • Often
 • Daughter
 • Tear
 • Hear
 • Far
 • Hammer
 • Finger

Често ‘’What’’(уот) може да прозвучи като Уа. ‘’How do you do?’’ и “Do you know what is that?” могат да звучат наистина по много различен начин.

Англичаните са си англичани и тях никой не може да им каже как да говорят правилно, ако те самите не искат. Затова е добре да сме наясно с привичките им, за да се впишем бързо в техния разговорен език.

Как да научим по-бързо английски езикС метро до езиков център ELC