Запишете едномесечен разговорен английски с опитен британски учител.

Запишете едномесечен разговорен английски с опитен британски учител. IH Sofia

Бизнес разговорен английски:
• Ниво: В1/В2 – с британеца Дом Назарин.