IELTS - IH Sofia

IH Sofia - партньори с ELC

IELTS изпитна подготовка с Ник Грийн – британски преподавател с опит в оценяването на сертификатни изпити.