Как Да Докажете Своите Езикови Умения На Работодателите?

февруари 08, 2017

Процесите на глобализация постепенно променят начина, по който се храним, спим и живеем. Заедно с това неизменно се изменя и това как правим бизнес. Благодарение на всички тези промени ние имаме възможност да консумираме храна и напитки с най-различен произход, да слушаме разнообразна музика, да опознаваме изкуството и културата на други народи и, разбира се, да говорим някои от техните езици. Все повече работодатели се целят към международни пазари, което изисква ефективна комуникация отвъд езиковите и културните различия. И все пак, комуникацията между професионални партньори често е достатъчно трудна дори когато те говорят на един същ майчин език, а какво остава за останалите случаи. Служителите, които умеят да балансират в различни културни ситуации, боравейки си гладко със съответния език, имат очевидно предимство на съвременния пазар на труда.

Със сигурност изучаването на чужди езици никога не е било и няма да бъде лесно. Изискват се огромно количество воля и усилия, за да бъде постигнато високо ниво на владеене и гладкост при говоренето на езика. След като желаното ниво е постигнато обаче, много учащи се сблъскват с друго предизвикателство, как да убедят работодателите, че те имат нужните езикови познания, така че бизнеса да не инвестира в корпоративни езикови обучения.

Техники на учене

Гняв и безсилие са напълно нормални явления в началото на изучаването на един чужд език, така че дръжте брадичката си вдигната високо и не се отказвайте. Превърнете обучението си в забава. Като допълнение на нормалните Ви занятия и учебна програма, въвлечете новия език в ежедневието си. Един от приятните начини да постигнете това е като описвате действията си през деня на съответния език. Лингвисти твърдят, че така се повишава вероятността да запомните произнесеното. Друг метод е като слушате музика, гледате филми или четете книги на езика. Ако можете, пътувайте и практикувайте при всяка възможност, без да се стеснявате. Ако си падате по цифрите, можете да си поставите за цел да научавате определен брой думи на ден. Важно е да не забравяте, че всеки има своя начин да се учи. Това, което дава резултат при Вас, може да не дава резултати при другите. Така че намерете своя начин и се придържайте към него. Щом научите един език и се почувствате по-уверени, ще Ви се иска да го упражнявате колкото се може по-активно, дори да работите с него.

Какъв тип езикови умения очакват работодателите?

Обикновено гладкият израз е задължителен. Ако не се чувствате уверени да говорите свободно един език, то значи е добре да поработите малко повече върху него, преди да кандидатствате за работа с него. Ако обаче видите, че познанията на втори език са предимство, то това означава, че е по-важно да разбирате и да пишете на един език, което ще Ви даде възможност да добиете гладък израз постепенно. При така формулирано условие средното владеене на език трябва да бъде задоволително за работодателя. Той може да инвестира в индивидуални уроци по английски. Цените биват покрити от фирмата.

Как да докажете способността си да говорите един език?

Ако надежден работодател търси служители с добри умения по даден език, той най-вероятно ще тества знанията Ви директно, разговаряйки с Вас на съответния език. По-често този вид въпроси са свързани с ежедневието, биографията Ви или това как сте научили езика. Това означава не само че трябва да сте подготвени със съдържанието на отговора, но и с речника, който ще използвате. Често до момента, в който решите да кандидатствате за работа с един език употребата му в речта вече е естествен процес.

Обикновено разговорите по време на интервю съдържат стандартни въпроси, но няма как да предвидите със 100% сигурност. Ако кандидатствате за работа в специфична сфера като зоологическа градина или медицински център, например, възможно е зададените Ви въпроси да бъдат по материята и далеч от стандартните. Колкото по-представителна е позицията, за която кандидатствате, толкова по-интензивна ще бъде проверката на Вашите умения. Фокусирайте се върху това да говорите гладко, не се самопоправяйте и не губете хладнокръвие, ако допуснете грешка при изказа.

Ако все пак притеснението Ви изиграе лоша шега и усещате, че не сте се представили толкова добре на интервюто, можете да изпратите съобщение до работодателя, благодарейки му за отделеното време и прикачвайки езиковите сертификати, които имате.

В случай, че не получите позицията, приемете интервюто като полезна практика. Подобен опит ще Ви покаже ясно кои са силните и слабите Ви страни. Ще добиете представа на какво трябва да наблегнете – речник, граматика или просто рутина при говоренето.

Източник:
http://livemocha.com/blog/2012/02/06/how-to-prove-your-language-skills-to-employers/

Най-често Срещаните Грешки при Изучаване на Чужд Език (Част 2)Нашите Партньори от IH Sofia с Нов Офис на бул. Ситняково 39А