Всички курсове се водят от опитни и висококвалифицирани британски учители.

Разговорен английски

Всички курсове се водят от опитни и висококвалифицирани британски учители.