IH Sofia

Онлайн клас по разговорен английски.

Темата на януарския клас е „New Year’s resolutions and new beginnings”. Ще обсъдим как различните държави посрещат Новата година, какви цели поставяме пред себе си през 2021-ва и как поздравяваме с „Честита Нова Година“ на други езици.